Disclaimer

Hoewel het maken en onderhouden van de website van Beveiligingscameraonline
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid plaatsvindt,
bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.
Beveiligingscameraonline is dan ook niet aansprakelijk voor
de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Copyright © 2017, Beveiligingscameraonline
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten,
afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van Beveiligingscameraonline.nl
of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Het is toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen
en te downloaden naar een harde schijf, maar in alle gevallen alleen in overleg met Beveiligingscameraonline,
voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding op deze reproducties voorkomt.
Geen enkele reproductie van de website mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden
of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk,
hetzij in elektronische vorm, het opnemen ervan in een andere website of het koppelen van andere websites aan deze,
tenzij Beveiligingscameraonline hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.
Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden met toestemming van de eigenaar gebruikt door Beveiligingscameraonline.
Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Veranderingen op deze website
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving,
op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen.