Privacyverklaring

Beveiligingscameraonline respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.
Beveiligingscameraonline zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen.
Je hebt recht op inzage, wijziging en verwijdering van jouw door ons bijgehouden gegevens.
Je persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Beveiligingscameraonline.
De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van
de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie,
waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door
Beveiligingscameraonline en invordering van verschuldigde bedragen,
fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Beveiligingscameraonline verstrekt geen gegevens aan derden.