Persoonsbeveiliging, echt veilig door het leven

Voor heel wat mensen op deze planeet geldt dat hun persoonlijke veiligheid niet zomaar een zekerheid is. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om belangrijke zakenmensen, maar ook om politici. Niet alleen zijzelf, maar ook hun gezin worden dan ook dagelijks blootgesteld aan verschillende (veiligheids)risico’s. Om deze risico’s te kunnen counteren kan er worden gedacht aan professionele persoonsbeveiliging. In dit geval wordt er een persoonsbeveiliger of een lijfwacht ingeschakeld die in moet staan voor het beveiligen van één of meerdere personen. Heeft u ook nood aan persoonsbeveiliging, maar zou u daar eerst graag meer over te weten willen komen? Dat is zonder probleem mogelijk hier op deze pagina!

Wat zijn de kwaliteiten van een goede persoonsbeveiliger?

Op het ogenblik dat u er voor kiest om een persoonsbeveiliger onder de arm te nemen spreekt het voor zich dat u graag zult willen dat deze aan verschillende eisen weet te voldoen. In eerste instantie is het zo dat een persoonsbeveiliger zich altijd bewust moet zijn van het feit dat ook hijzelf een bepaald risico loopt. Daarnaast is het zo dat een goede persoonsbeveiliger moet kunnen omgaan met zaken zoals druk, verantwoordelijkheid en onregelmatige werktijden. Het spreekt voor zich dat dit nog niet alles is. Andere eigenschappen waar een goede persoonsbeveiliger dan ook steeds over moet beschikken zijn de volgende:

  • Zelfbeheersing;
  • Flexibiliteit;
  • Het durven nemen van initiatief;

Daarnaast spreekt het voor zich dat ook communicatie van cruciaal belang is. Het is dan ook noodzakelijk dat er een goede communicatie ontstaat tussen de persoonsbeveiliger enerzijds en de persoon die hij of zij moet beschermen anderzijds. Bovendien spreekt het voor zich dat ook discretie een bijzonder belangrijk punt is waar rekening mee moet worden gehouden. U heeft dan ook helemaal niets aan een persoonsbeveiliger die niet discreet kan zijn.

Welke opleiding moet een persoonsbeveiliger volgen?

Voordat iemand professioneel aan persoonsbeveiliging kan en mag doen is het belangrijk dat hij of zij een passende opleiding volgt. In het merendeel van de gevallen wordt er op dit vlak voor gekozen om een opleiding te volgen bij een afdeling van de Marechaussee of de politie. Deze afdeling van de politie luistert naar de naam ‘Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging’. Ze is in het bijzonder bestemd voor het opleiden van professionals voor het beveiligen van leden van de Koninklijke familie. Er zijn op de markt ook verschillende privé organisaties terug te vinden welke een opleiding voor persoonsbeveiliging verstrekken. Het is echter altijd belangrijk om na te gaan of de persoonsbeveiliging opleiding in kwestie nu wel of niet voldoende kwalitatief is en zekerheid weet te bieden.

De basis voor een doorgedreven persoonsbeveiliging

Bent u ook iemand die nood heeft aan een efficiënte persoonsbeveiliging en bent u dan ook van plan om daarvoor één of meerdere persoonsbeveiligers in te huren? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat er in eerste instantie een uitgebreide rapportage zal worden opgemaakt. In deze rapportage zal worden aangegeven met welke dreigingen er precies rekening dient te worden gehouden en zal het beveiligingsplan worden verduidelijkt. In bepaalde gevallen wordt er op basis van deze rapportage ook besloten om over te gaan tot het gebruik van speciale hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld kogelvrije vesten en zelfs gepantserde auto’s. In ieder geval mag het duidelijk zijn, er komt heel wat meer bij persoonsbeveiliging kijken dan u wellicht in eerste instantie zou vermoeden!